Groups » Nhóm nhân viên tiêm ngừa y tế

Nhóm này là hy vọng mang tới một cầu nối để các nhân viên y tế chia sẻ những thách thức, cách tiếp cận, thành công và thông tin trong bối cảnh chung hiện nay của việc tiêm phòng. Sự tham gia của cộng đồng trong việc tiêm ngừa đã bị thách thức rất nhiều trong bối cảnh Covid-19 hiện tại. Nhiều cộng đồng đã gặp nhiều hạn chế như việc họ đã mất thu nhập, khả năng tiếp cận đến các dịch vụ y tế bị hạn chế. Họ cũng gặp khó nhiều bất tiện trong việc đi lại và họ dần mất sự tin tưởng vào hiệu quả của vắc xin và việc tiêm chủng. phương tiện đi lại gặp nhiều sự bất tiện, sự tin tưởng vào hiệu quả của vắc xin và tiêm chủng. Những thách thức đối với nhân viên y tế quản lý hoặc vận động cho việc tiêm chủng định kỳ đã tăng lên. Khi họ đã quản lý các yêu cầu của chương trình tiêm chủng cùng với các trách nhiệm bổ sung liên quan đến Covid-19 và việc triển khai các loại vắc xin cụ thể của Covid. Trong bối cảnh này, đã có những cách tiếp cận mới và phản ứng sáng tạo để tiếp tục thu hút cộng đồng và truyền đạt tầm quan trọng của tiêm chủng đối với sức khỏe của cộng đồng rộng lớn hơn. Điều này đã ảnh hưởng đến công việc của bạn như thế nào? Chúng tôi muốn nghe về những trải nghiệm của chính bạn trong những thời điểm đầy thử thách này.

No discussions at present. Please start a discussion.